Зміст 2016

ЗМІСТ:

Передмова

З історії повсякдення

Шалобудов В.М.

Кому міг належати католицький медальйон з Новобогородицької фортеці?

 

Харлан О.В.

Комплекс садиби поміщиків родини О.М. Поля в селі Полівське на Верхньодніпровщині (результати попередніх досліджень)

 

Титаренко О.Ю.

«Основными причинами дезертирства являются…»: Умови праці та побуту робітників на підприємствах індустріальних регіонів України у повоєнний період

 

Особистості в історії краю

Ковальова І.Ф.

Ім’я Г.І. Косагова в історії Богородицької фортеці

 

Швидько Г.К.

Директори Катеринославської казенної суконної фабрики (кінець XVІІІ – 30-ті рр. ХІХ ст.)

 

 

Lyman I., Konstantinova V.

William George Wagstaff – British Consul, responsible for Ekaterinoslav province and ports of the Sea of Azov

 

Коник О.О.

Катеринославський робітничий депутат Георгій Кузнєцов: Думські канікули з кримінальною складовою (1909 р.)

 

Товстоляк Н.М.

Тетяна Петрівна Воронова – краєзнавець та громадський діяч Криворіжжя

(до 90-річчя з дня народження) 

 

З історії суспільно-політичних процесів

Кочергін І.О.

Дворяни-землевласники Верхньодніпровського повіту (друга половина ХІХ ст.) 

 

Двуреченська О.С.

Особливості формування міського бюджету Катеринослава кінця ХIХ – початку ХХ ст. 

 

Маргулов А.Х.

Ассирійці Дніпропетровська у тоталітарних експериментах радянської влади

 

З історії уявлень

Кавун М.Е.

«У невеличкому і не дуже цікавому Катеринославі…»: Образ міста на Дніпрі у подорожніх записках О.С. Афанасьєва-Чужбинського

 

З історії освіти і літератури

Лучка Л.М.

Жінки в історії та діяльності сімейно-педагогічного гуртка Катеринослава на початку ХХ ст.

 

Дояр Л.В.

Академія гірничих наук України на етапі становлення (1990-ті рр.)

 

Музеєзнавство та архівознавство

Бекетова В.М.

Участь композитора І.В. Щербакова в громадському житті України

 

Методика краєзнавчих досліджень

Зеленська Л.І.

Життя і діяльність О.М. Поля: географічний екскурс

 

Джерела з історії краю

Мицик Ю.А., Тарасенко І.Ю.

З документів про посткозацьке минуле місцевого краю 

 

Рецензії

Ченцова Н.В.

Роль козацтва у вирішенні геополітичних планів імперії 

 

Колісник Д.В.

Звивистими шляхами махновських тачанок 

 

Кочергін І.О.

Криворізький альбом 

 

Відомості про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

141065
Сьогодні
За місяць
Усього
8
104
141065