Зміст 2014

ЗМІСТ:

Передмова

 

З історії освіти і літератури

М.Е. Кавун

«Обширный замыслами вельможа»: Образ Г.О. Потьомкіна в літературних рецепція раннього Катеринослава (кінець XVIII – перша чверть XIX ст.)

Литвинова Т.Ф.

Економічні твори дворянства Придніпров’я середини ХІХ ст.

Бєлікова М.В.

Освіта в менонітських колоніях Південної України

Лучка Л.М.

Книжкові пам’ятки в бібліотеках Катеринославщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Василенко Н.Є.

Українська дитяча книжка в Катеринославі (1880-1910-і рр.)

Недря К.М.

Інтелектуальний культурний простір Д.І. Яворницького

Чорнобай П.О.

Побут робітників та службовців криворізьких рудників початку ХХ ст. в мемуарах І.Р. Кривошлика

Швидько Г.К.

Катеринославщина початку ХХ ст. у спогадах вчених

Ковальова І.Ф.

Роман В. Домонтовича (В.П. Петрова) «Без ґрунту» як джерело до історії Дніпрогесівської археологічної експедиції 1927-1932 рр.

Молдавська Т.І.

Літературна спадщина П.А. Загребельного як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів в Україні другої половини ХХ ст

Мартинова С.М.

Неформальна преса Дніпропетровська кінця 1980-х – початку 1990-х рр. (на прикладі рукописної газети «Слово»)

Дояр Л.В.

Поетичне обличчя сучасного Кривого Рогу: митці, ідеї, образи

 

Музеєзнавство і архівознавство

Труш І.Б.

Невідомі листи Миколи Миколайовича Ґе до катеринославської родини Магденків (з архіву Дніпропетровського художнього музею)

Ченцова Н.В.

Запорозьке козацтво в мистецьких творах початку ХХ ст. у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького

Копач А.П.

Парадний військовий мундир Російської імперії на портретах з колекцій Дніпропетровського національного історичного музею

Бекетова В.М.

Шевченківська премія творцям музею 1979 р.: віхи реконструкції та оновлення Дніпропетровського історичного музею

 

З історії культури

Чирич Л.М.

Театральні діячі Дніпропетровщини – лауреати Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка (1978)

 

З історії суспільно-політичних процесів

Кочергін І.О.

Дворяни-землевласники Катеринославського повіту (друга половина ХІХ ст.)

 

Сторінка молодого дослідника

Шаталов Д.В.

Зображення запорозького козацтва у творчості В.Т. Нарєжного як відбиток масових уявлень першої чверті ХІХ ст.

Грищенко К.С.

Катеринославський літератор і петербурзька цензура у середині ХІХ ст. 

Андрющенко Н.А.

Відображення в літературі еволюції культурних парадигм на Дніпропетровщині у другій половині 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

 

Рецензії

Швидько Г.К.

Пам’ятки Новобогородицької фортеці

Колісник Д.В.

«Не було безіменних героїв…»

Кочергін І.О.

Кривий Ріг у малюнках і фотографіях

 

Відомості про авторів

 

Зворотній звязок

Відвідувачі

147542
Сьогодні
За місяць
Усього
4
454
147542