Зміст 2013

Зміст:

Передмова

З історії повсякдення

Ковальова І.Ф.

Археологічні джерела у дослідженнях побуту мешканців козацької Самарі Новобогородицької фортеці

Шалобудов В.М.

Речі військового призначення в побуті мешканців Самарі ‒ Новобогородицької фортеці

Репан О.А.

Господарські заняття мешканців Старої Самарі

Сухомлин О.Д.

Конфлікти як елемент повсякденної взаємодії населення слободи Сокільської та російських військових (1750-1760-ті рр.)

Берестень Ю.В.

Соціально-побутові аномалії та прояви девіантної поведінки серед населення менонітських громад Хортицької волості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Хортицького волосного суду)

Молдавська Т.І.

Роль місцевої влади у повсякденні селянських родин у 1940-1980 рр. (за матеріалами усно-історичних джерел Півдня України)

Чирич Л.М.

Майстер петриківського народного розпису Андрій Пікуш

 

Музеєзнавство і архівознавство

Олененко А.Г.

Опис кордонів Азовської губернії: нові факти до історії створення джерела

Лучка Л.М.

Етнографічні та фольклористичні видання у приватній бібліотеці Г.П. Алексєєва

Швайба Н.І.

Епістолярна спадщина О.П. Пронштейна: листи істориків з України

Бекетова В.М.

Предмети побуту дітей ХІХ – ХХ ст. в колекції ДНІМ

Підосінова М.А.

Колекція бісерних сумочок з фондів ДНІМ

Маріна З.П.

Українська вишивка ХІХ − початку ХХ ст. на Катеринославщині 

Шейміна Н.М.

Інтерпретація етнографічних матеріалів з історії Придніпров’я другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в експозиції ДНІМ

 

Традиції і звичаї краю

Кудіна В.Ф.

Обряд українського весілля

 

З історії суспільно-політичних процесів

Литвинова Т.Ф.

Соціально-побутова адаптація переселенців на Південь України на початку ХІХ ст.

Кавун М.Е.

Невідома ініціатива міського голови та купецької громади Катеринослава щодо пожалування місту гербу та привілеїв (1803-1804 рр.)

 

Дослідники краю

Петрова І.В.

Олександр Оттович Шмідт (1833-1916): штрихи до біографії та наукової діяльності

Луняк Є.М.

Етнографічні студії Жозефа де Бея на Придніпров’ї наприкінці ХІХ ст.

Недря К.М.

Катеринославські проекти Одеського відділення Імператорського Російського воєнно-історичного товариства: плановані й реалізовані

Швидько Г.К.

Історія рідного краю в творчому доробку С.В. Абросимової

Василенко Н.Є.

Археографічні дослідження Світлани Вікторівни Абросимової

 

Сторінка молодого дослідника

Шаталов Д.В.

Українське козацтво очима російських мандрівників початку ХІХ ст.

Грищенко К.С.

Театральні спостереження М.Б. Гєрсєванова як джерело до історії катеринославського дворянства середини ХІХ ст.

Петрова К.А.

Висвітлення проблеми алкоголізму на сторінках газети «Отклики жизни» на початку ХХ ст.

Андрющенко Н.А.

Відображення змін у побуті жителів міста та села у творах письменників Дніпропетровщини 1920-1930-х рр.

Кагальна М.В.

Газета «Зоря» як джерело вивчення повсякденного життя вчительства Дніпропетровщини в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.

 

Рецензії

Кочергін І.О.

«Скоропис» історії Придніпров’я

 

Ченцова Н.В.

Дніпровські лоцмани

 

Чорнобай П.О.

Нове-старе етнографічне дослідження Катеринославщини початку ХХ ст.

 

Швидько Г.К.

Спадщина дослідника Надпоріжжя

 

Відомості про авторів

 

Зворотній звязок

Відвідувачі

147542
Сьогодні
За місяць
Усього
4
454
147542