Зміст 2012

Передмова

 

Дослідження природи краю

Ковальова І.Ф.

Збереження Самарської товщі під час будівництва Богородицької фортеці

Є.М.Луняк

Віддзеркалення впливу природного чинника на життя, здоров’я та господарство українців Наддніпрянщини в середині ХVІІІ ст. в творах Ніколя-Габріеля Леклерка

Кавун М. Е.

Британський ландшафтний архітектор Вільям Гульд та його діяльність у Катеринославі наприкінці XVIII ст.

Чекушина Ю.М.

З історії вивчення родовищ корисних копалин Катеринославської губернії

Чорнобай П.О.

Дискусія про доцільність розробки родовищ залізної руди на Криворіжжі наприкінці ХІХ ст. на шпальтах «Горнозаводского Листка»

Берестень Ю.В.

Організація охорони довкілля в менонітських колоніях Півдня України в ХІХ – початку ХХ століття: до історії Хортицького товариства охоронців природи

Швидько Г.К.

Природничі дослідження і захоплення вченого-мінералога Л.Л. Іванова

Ченцова Н.В.

Публікації вчених-природознавців на сторінках наукових записок Дніпропетровського ІНО

Дояр Л.В.

Дослідник криворізьких надр О.І. Стешенко

Константінова В.М., Лиман І.І.

Дослідник природи Північного Приазов’я професор Володимир Пилипович Портянко: матеріали до біографії

Товстоляк Н. М., Товстоляк Н. В.

Професор І.А. Добровольський та його природничі дослідження придніпров’я

Чигирик Н.В.

Дослідник пам’яток історії та природи Чигиринщини Олександр Андрійович Найда

Бекетова В.М.

Природа краю в музеях Дніпропетровської області

Манюк В.В., Манюк В.В.

Пам’ятки природи Степового Подніпров’я: історія, сучасність та перспективи

Троценко О.В.

Історія розвитку заповідної справи в Дніпропетровській області

Легоняк Б.В., Чепурна І.В.

Дуб М. Залізняка: з історії пам’яткоохоронної роботи

 

З історії суспільно-політичних процесів

Грибовський В.В.

Військова система Ногайської Орди та її реститути у причорноморських ногайців

Кочергін І.О.

Дворянство Катеринославської губернії у складі інституту мирових посередників

 

Сторінка молодого дослідника

Сухомлин О.Д.

Лісокористування у Протовчанській паланці в часи російсько-турецької війни 1768-1774 рр.

Чорноіваненко І.В.

Г. Скадовський як дослідник природних ресурсів південного Подніпров’я

Шевченко М.В.

Академік К.Г. Воблий як краєзнавець та дослідник природних багатств Придніпров’я

 

Рецензії

Швидько Г.К.

Наукові здобутки дослідника Півдня України професора А.В. Бойка та його учнів

Грибовський В. В., Старостін В. С.

Знайомий незнайомець – Дніпропетровськ

Посунько О.М.

«Щоб хоч не сидячого татари брали…»

Єрмоленко В.В.

Рефлексія (не)свободи історичної науки

 

Некрологи

Відійшов у вічність, залишившись в історії (світлій пам’яті А.К. Фоменка)

 

Відомості про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

147542
Сьогодні
За місяць
Усього
4
454
147542