Зміст 2011

Передмова

 

Швидько Г.К.

Дослідник історії Півдня України Анатолій Бойко

 

З історії суспільно-політичних процесів

Галь Б.О.

Особливості адміністративного районування межиріччя Орілі і Сули (друга половина ХVIII – початок ХIХ ст.)

Кавун М.Е.

Динаміка депопуляції слободи Половиці в процесі урбогенезу Катеринослава (1789–1797 рр.): історико-демографічна реконструкція

Кочергін І.О.

Образ маршалка повітового дворянства доби реформ Олександра ІІ (на прикладі життя і діяльності А.П.Письменного)

Константінова В.М.

Взаємини органів міського самоврядування із земствами на півдні України як канал зв’язку «місто – село» (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

 

З історії повсякдення

Утєшева Г.В.

Спортивний Катеринослав наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст

Бушин В.С.

Дозвілля мешканців повітового міста Павлограда на початку ХХ ст

Швайба Н.І.

«Верные друзья – книги»: читацький простір дніпробудівця Бориса Вейде

 

З історії освіти і літератури

Савчук В.С.

Династія гірничих інженерів Данчичів: одна з гілок родового дерева (1849-2010)

Чорнобай П.О.

А.Ф. Родзевич-Білевич – один із представників науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку ХХ ст

Кушлакова Н.М.

Товариський гурток інженерів Катеринославського району: створення, відкриття й перші роки діяльності (1908-1910)

Дояр Л.В.

Випускник Катеринославського гірничого інституту – будівничий вищої гірничої освіти у Кривому Розі

Мазуренко І.В.

Григорій Епік: три виміри часу

 

Музеєзнавство і архівознавство

Капустіна Н.І., Бекетова В.М.

Музеї Дніпропетровської області на сучасному етапі

Копач А.П.

Катеринославські губернські предводителі дворянства в портретній колекції Дніпропетровського національного історичного музею

Романюта І.М.

Андрій Михайлович Миклашевський: життя та діяльність мовою музейних експонатів

 

Сторінка молодого дослідника

Олененко А.Г.

Азовська губернська канцелярія: структура, функції, штат (1775-1784)

Москальов Д.В.

«Катеринославський епізод» етнографічної роботи І.І. Срезневського

Леонова О.В.

Перший ювілей Катеринослава як історіографічне явище

Петрова К.А.

Благодійництво у діяльності училища-хутору глухонімих у м. Олександрівську Катеринославської губернії на початку ХХ століття

Андрющенко Н.А.

Часопис «Молодая кузница» як відображення літературного процесу на Дніпропетровщині (20-ті роки XX ст.)

Костюк Н.Г.

Ономастичні дослідження Михайла Пронченка на Криворіжжі (на матеріалах листування М. Пронченка та Д. Яворницького)

Шевченко М.В.

«Великий Дніпро» 30-х рр. ХХ ст. очима економіста (мандрівні записки академіка К.Г. Воблого)

 

Рецензії

Ченцова Н.В.

Дослідження моделей співіснування козацьких християнських спільнот

Швидько Г.К.

Південноукраїнське місто доби капіталізму

 

Некрологи

Життя як подвиг (пам’яті Світлани Вікторівни Абросимової)

Пам’яті професора Анатолія Васильовича Бойка

 

Відомості про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

144596
Сьогодні
За місяць
Усього
84
2360
144596