Зміст 2010

Передмова

 

Маленко Л.М.

Документи з історії дворянського роду Гладких у музеях Дніпропетровська та Запоріжжя 

Швидько Г.К.

Д.Т.Мизко та його роль у розвитку освіти і культури Катеринославщини 

Бекетова В.М.

Яків Дмитрович Грахов – діяч культури та освіти в Катеринославській губернії

Журба О.І.

Матеріали до історії формування вищої історичної освіти та науки на Дніпропетровщині у другій половині ХХ ст

Грибовський В.В.

Мережа особистих зв’язків Петра Калнишевського

Товстоляк Н.М.

Архітектор І.Є.Старов: життєвий та творчий шлях

Кочергін І.О.

Потомственні дворяни Олександрівського повіту Катеринославської губернії напередодні селянської реформи 1861 р

Литвинова Т.Ф.

Публіцистичне спрямування інтелектуальної спадщини Миколи Гєрсєванова

Кибальна М.М.

Родинний світ катеринославського дворянства першої половини ХIХ століття за матеріалами егодокументів

Москальов Д.В.

«Антикварна складова» історіографічних студій архієпископа Гавриїла (В.Ф.Розанова)

Аванесян Д.З.

Документальні матеріали Я.П.Новицького на сторінках "Екатеринославских губернских ведомостей"

Константінова В.М.

Колишній директор Катеринославської гімназії Микола Степанович Алаєв: бердянський період діяльності

Чекушина Ю.М., Перетокін А.Г.

А.Ф. Мевіус – представник ділової еліти Донецько-Придніпровського індустріального району останньої чверті ХIХ ст

Недря К.М.

«Твой старый друг П.Столыпин» (до історії стосунків М.П.Урусова та П.А.Столипіна)

Дояр Л.В.

«Придніпровський» фрагмент життя більшовика Артема: історія ДКРР

Абросимова С.В.

Краєзнавець О.В. Васильєв: під впливом Д.І.Яворницького

Лиман І.І.

Колишній студент Дніпропетровського гірничого інституту Є.С. Березняк: інтерв’ю про роки навчання в Бердянську

Єгорова О.В.

Наукова діяльність вчених Національного гірничого університету на сторінках «Горного журнала» (60-80-ті рр. ХХ ст.)

Маркова Л.М.

«Червоний губернатор Придніпров’я» І.А.Гаврилов

Сацута В.М.

Опальний голова облвиконкому Г.Г.Дементьєв

Шалобудов В.М.

Внесок краєзнавця В.В.Бінкевича у дослідження археологічних пам’яток Надпоріжжя

Якубович В.О.

Роль особистості в історії міста Дніпропетровська: Володимир Петрович Ошко

 

Рецензії

Кочергін І.О.

Історія Бердянського державного педагогічного університету в документах

Ченцова Н.В.

Шлях від Січі до Соловків

Чорнобай П.О.

Вплив особистості на розбудову губернії

Швидько Г.К.

Дві книги − на одну тему

 

Некролог

Пам'яті хранителя пам’яті

 

Відомості про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

147542
Сьогодні
За місяць
Усього
4
454
147542