Зміст 2009

Передмова

 

Розділ I

Швидько Г.К.

Основні етапи розвитку Національного гірничого університету та їх особливості

Савчук В.С., Сюх А.В.

Віхи життя і наукової діяльності фізико-хіміка М.В. Полякова: довоенний період

Єлінов І.М.

Наукові дослідження вчених КВГУ-КГІ-ДГІ в галузі металургії (1900-1930 рр.)

Чорнобай П.О.

До історії формування традицій Національного гірничого університету

Кочергін І.О.

Громадське життя у Дніпропетровському гірничому інституті у 1920-30-х рр

Тележняк К.О.

Документи вчених НГУ в зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького

Федорова В.І., Чекушина Ю.М.

Династія гірників Гендриховських

Єгорова О.В.

До історії міжнародних освітніх зв’язків НГУ кінця ХХ – початку ХХІ ст

 

Розділ II

Шалобудов В.М., Шульга О.М.

Скарб фальшивих монет XVII ст. із с. Сокілки Полтавської області

Абросимова С.В.

В.Ф. Крупянський та його мемуари

Маленко Л.М.

Археографічні публікації Таврійської та Катеринославської вчених архівних комісій з історії південноукраїнських козацьких формувань останньої чверті ХVІІІ – ХІХ ст

Білокінь А.М.

Роль родини Левицьких у розвитку освіти і культури Приорілля (кінець ХVIII – початок ХХ ст.)

Лиман І.І.

Світська та духовна влада в справі навернення південноукраїнських духоборів на православ’я

Бушин В.С.

Етнічні та релігійні громади Павлограда кінця XVIII – початку XX ст


Аванесян Д.З.

«Катеринославські губернські відомості» як джерело з історії культурного життя Катеринославщини ХІХ ст

Олененко Г.Г.

Нереалізований проект заснування військового училища у Катеринославі

Бекетова В.М.

«Музей – Украйні всій краса...» (До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького)

Руденко Г.Г.

Життєвий та творчий шлях К.М. Мельник-Антонович

Савчук В.С., Кушлакова Н. М.

Створення та початок діяльності катеринославського відділення Російського технічного товариства

Стрижова І.А.

Історичні умови та напрями пам’яткоохоронних досліджень кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Катеринославська вчена архівна комісія

Берестень Ю.В.

Розвиток системи початкової та середньої освіти в менонітських колоніях Катеринославського повіту Катеринославської губернії (наприкінці XIX – на початку XX ст.)

Берестень О.Є.

Освітянська діяльність німецьких колоністів Півдня України на початку ХХ ст. (на прикладі товариства м. Олександрівська)

Утєшева Г.В.

До історії лекційної роботи Катеринославського наукового товариства на початку ХХ ст

Коник О.О.

Інженери у складі депутації від українських губерній у Державній Думі Російської імперії (1906-1917 рр.)

Двуреченська О.С.

Розвиток народної освіти в Катеринославі на початку ХХ ст.: за матеріалами міських кошторисів

Пахоменков Ю.Г.

Український освітній процес в 1917-1918 рр. на Подніпров’ї (до історії першої українізації)

Чоп В.М.

Освітня реформа батька Махна

Жуковський М.П.

Перший археолог Нікополя

Дояр Л.В.

Розвиток гірничорудної справи на Криворіжжі у 1920-ті рр

Молдавська Т.І.

Агітаційно-масова робота в Запорізькій області під час перших повоєнних виборів 1945-1947 рр

Пашненко О.М.

Методика проведення історико-краєзнавчих експедицій на Півдні України Інститутом етнографії АН СРСР у 50-60-ті рр. ХХ ст

Харлан О.В.

Міський парк ім. Т.Г.Шевченка у Дніпропетровську як об’єкт архітектурно-археологічних досліджень

 

Сторінка молодого дослідника

Харитонова О.В.

До питання українсько-турецьких культурних відносин: Українське гутне скло в турецькому археологічному комплексі XVII ст

Недря К.М.

М.П.Урусов і його роль у громадському та культурно-освітньому житті Катеринославщини (1908 – 1918 рр.)

Струкуленко А.С.

Пам’ятки середньовічних кочівників у наукових збірниках Новобудовної археологічної експедиції Дніпропетровського національного університету

 

Рецензії

Галь Б.О.

Таємниця одного адміністратора

 

Відомості про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

147544
Сьогодні
За місяць
Усього
6
456
147544